Dosahujte výsledky ľahšie.

Platforma na riadenie podnikových nákupných procesov.

O produkte
Zamerané na užívateľa

Získate predovšetkým nástroj pre Vašu prácu, nie informačný systém.

Sledovanie procesov

Ľahko nájdete a odstránite slabé miesta nákupného procesu, a to už od procesu plánovania.

Lepšie výsledky

Vyšší podiel nákupného oddelena a všetkých jeho zložiek na úsporách spoločnosti.

Riadenie požiadaviek na obstaranie

Dokážete evidovať požiadavky od Vaších interných zákazníkov. V ďalšom kroku prebieha schvaľovací proces požiadavky a jej prípadné pripomienkovanie.

Plánovanie

Plán nákupu je v reálnom čase aktualizovaný o dáta z výberových konaní. V pláne nákupu môžu vznikať mimoriadne nákupy alebo rôzné neplánované nákupy. Tie môžete rozdeľovať a spájať podľa potrieb.

RFX

Výberové konanie vo fázach RFI, RFP, RFQ dokážete riadiť na jednej obrazovke svojho monitora. Zadanie výberového konania, cenové ponuky, komunikácia s dodávateľmi. To všetko Vám je k dispozícii na Vašej obrazovke.

Kontrola a reportovanie

Vizualizácia, reporty a nastavenie manažérskych rozhraní je individuálne v závislosti od potrieb klienta.

Prínos

Zvýšenie produktivity celého nakupného oddelenia
Úspora finančných prostriedkov
Zrýchlenie nákupného procesu
Odhalenie kritických stavov v nákupe v reálnom čase

Flow

Zjednodušená schéma nákupného procesu

01

Zber požiadaviek na obstarávanie

 • Evidencia požiadaviek
 • Spájanie požiadaviek do jedného výberového konania
 • Schvaľovanie požiadaviek
 • Nastavenie kompetencií
02

Plánovanie nákupov

 • Konfigurovateľnosť zobrazenia plánu
 • Preddefinované formáty obsahu jednotlivých polí
 • Kontrolné mechanizmy v rámci súvzťažností
 • Možnosť import plánu nákupu
 • Práca s plánom podľa uživateľských práv
 • Automatické doťahovanie údajov z procesu výberového konania
03

Tvorba zadania výberového konania

 • Kooperácia na vytvorení zadania s interným zákazníkom
 • Nastavenie práv viditeľnosti rôznych častí zadania
 • Nastavenie práv editácie rôznych častí zadania
 • Zaznamenávanie priebehu tvorby zadania
 • Generovanie návrhov zmlúv
04

Oslovenie dodávateľov

 • Možnosť osloviť registrovaných alebo neregistrovaných dodávateľov
 • Oslovovanie konkrétnych kategórií dodávateľov
 • Dooslovovanie v priebehu výberového konania
 • Verejné / Neverejné výberové konania
05

Manažment Q/A

 • Možnosť zadať doplňujúce informácie k výberovému konaniu
 • Email notifikácie s doplňujúcimi informáciami pre dodávateľov
 • Adresovanie konkrétnej skupine dodávateľov
06

Komunikácia s dodávateľmi

 • Online komunikácia s oslovenými dodávateľmi
 • Možnosť vytvárania diskusných skupín
 • Možnosť posielania súborov
 • Archivácia celej komunikácie
07

Predloženie cenových ponúk

 • Zadanie cenovej ponuky na 3 kliky
 • Konfrontovanie dodávateľa s rozpočtom
 • Predkladanie dokumentov
 • Komentár k cenovej ponuke
 • Možnosť pre dodávateľa doplniť vlastné položky
08

Zníženie cenových ponúk / elektronická aukcia

 • Nastavenie minimálneho a maximálneho kroku zmeny cenovej ponuky
 • Chat s dodávateľmi
 • Nastavenie času trvania EA
 • Nastavenie počtu predĺžení EA
 • Možnosť pozvať pozorovateľov
09

Kompletný report z nákupu

 • Automatické zoradenie uchádzačov podľa cenových ponúk
 • Dashboardy
 • Detailný prehľad udalostí vo výberovom konaní
 • Rôzne formáty reportov XLSX, DOCX, PDF
 • Podrobný protokol z elektronickej aukcie
 • Report aktivít

Kde začať?

Máte otázky k našim produktom? Ozveme sa Vám do 24 hodín.

Referencie

Vybraní klienti z rôznych odvetví